Το όνομα του προϊόντος βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας.

Ο κωδικός του προϊόντος αποτελείται από 6 ψηφία και βρίσκεται δίπλα στο λογότυπο Maped. Ο γραμμικός κώδικας αποτελείται από 13 ψηφία και βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευασίας.

Προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας του αιτήματός σας, παρακαλώ επισυνάψτε τα σχετικά αρχεία (απόδειξη ή φωτογραφία του προϊόντος).

Για να μάθετε περισσότερα, δείτε την πολιτική απορρήτου μας: https://gr.maped.com/el_gr/noplkec-avakolvwoel.html

Προσθήκη αρχείου ή σύρετε εδώ αρχεία